JSSEAS Secretariat

c/o Osada Noriyuki’s Office

Area Studies Center, Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)

3-2-2 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8545, Japan

Email jsseas[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

For membership information:

Kyoto Tsushinsha Press

309 Oikeno-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-0022 Japan

TEL +81-75-211-2340

FAX +81-75-231-3561

Email jsseas-db[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

30th Board of Directors, Japan Society for Southeast Asian Studies

(Term: Jan 1, 2023‒Dec 31, 2024)

Directors
 Staff
President NAGATSU Kazufumi General Affairs  SHIMOJO Hisashi
General Affairs OSADA Noriyuki  ODA Nara
Accounting MASUHARA Ayako  WADA Michihiro
General Meeting IKEDA Kazuto  FUJIMURA Hitomi
OTA Atsushi  NAMBA Seitaro
TSUDA Koji  SHINTANI Haruno
ISHII Masako  NAKANO Makibi
OKAMOTO Masaaki
Editing SADAYOSHI Yasushi
KATAOKA Tatsuki Accounting
NISHI Yoshimi
MIICHI Ken
Academic Relations YAMAMOTO Hiroyuki Editing  WATANABE Akiko
Educational/Social Engagement KIKUCHI Yoko  TSUBOI Yuji
Information IWATSUKI Junichi  SAKURADA Chie
Hokkaido & Tohoku Area SAKUMA Kyoko  KITAZAWA Naohiro
Kanto Area MARUI Masako
Chubu Area KOZANO Yako General Meeting  SUZUKI Yuki
Kansai Area SUGAHARA Yumi  KATO Atsufumi
Shikoku & Chugoku Area SEKI Koki  IMAMURA Masao
Khushu Area SHINOZAKI Kaori Academic Relations  OKADA Masashi
Acting President IWAI Misaki  KUSAKA Wataru
Directors (Anti-Harassment Committee) AOYAMA Toru  TOYAMA Ayako
ITO Tomomi Information  OIZUMI Sayaka
 KOIZUMI Yusuke
 KOGANEMARU Mie
Auditors Educational/Social Engagement  –
Auditors ITO Toshikatsu Hokkaido & Tohoku Area  IWASAWA Takako
KOBAYASHI Yasuko  NISHIDA Masayuki
 NISHIKAWA Kei
Kanto Area  MATSUURA Fumiaki
 KAWABE Toru
 KATO Kumiko (Sophia University)
Chubu Area  YANO Junko
Kansai Area MIYAWAKI Satoshi
 KIKUCHI Taihei
Kyushu Area  YAMAGUCHI Hiroko
Anti-Harassment Committee ITO Miho
KAWASHIMA Midori
MURAKAMI Tadayoshi
Close Menu