JSSEAS Secretariat

Kobayashi Satoru Office

Center for Southeast Asia Studies, Kyoto University

46 Yoshidashimoadachi-cho, Sakyo Ward, Kyoto, 606-8304 Japan

Email jsseas[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

For membership information:

Kyoto Tsushinsha Press

309 Oikeno-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-0022 Japan

TEL +81-75-211-2340

FAX +81-75-231-3561

Email jsseas-db[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

28th Board of Directors, Japan Society for Southeast Asian Studies

(Term: Jan 1, 2019‒Dec 31, 2020)

Directors Staff
President SASAGAWA Hideo (01/01/2021-04/04/2021) General Affairs ADACHI Mari
IWAI Misaki (04/25/2021-12/31/2022) KOBAYASHI Satoru
General Affairs KITAZAWA Naohiro KUDO Yuko
Accounting KAKIZAKI Ichiro KURE Katsutoshi
General Meeting NEMOTO Kei SAKURADA Chie
SADAYOSHI Yasushi SERIZAWA Takamichi
SHIMOJO Hisashi NISHIJIMA Kaoru
TSUDA Koji YAMAGUCHI Motoki
Editing AZUMA Kentaro YOSHIKAWA Kazuki
KATAOKA Tatsuki Accounting
KOJIMA Takahiro
MIICHI Ken
Academic Relations HAYAMI Yoko Editing ODA Nara
Educational/Social Engagement KIKUCHI Yoko SUZUKI Yuki
Information SHIMIZU Masaaki TSUBOI Yuji
Hokkaido & Tohoku Area IWASAWA Takako FUJIMURA Hitomi
Kanto Area MARUI Masako MORISHITA Akiko
Chubu Area KOZANO Yako General Meeting OSADA Noriyuki
Kansai Area SUGAHARA Yumi WADA Michihiro
Shikoku & Chugoku Area SUGAYA Nariko WATANABE Akiko
Khushu Area SHINOZAKI Kaori Academic Relations OKADA Taihei
Acting President TOSA Keiko MAKINO Motonori
Directors (Anti-Harassment Committee) AOYAMA Toru WANG Liulan
ITO Tomomi Information JO Hoyeon
HIRANO Ayaka
Auditors Educational/Social Engagement YAMAZAKI Miho
Auditors ONO Mikiko Hokkaido & Tohoku Area IMAMURA Masao
TERADA Takefumi SAKUMA Kyoko
TASHIRO Akiko
Kanto Area KATO Kumiko
KOIZUMI Yusuke
MATSUURA Fumiaki
YAMADA Norihiko
Chubu Area YANO Junko
Kansai Area KIKUCHI Taihei
PARK Wonseon
MIYAWAKI Satoshi
Kyushu Area YAMAGUCHI Hiroko
Anti-Harassment Committee ITO Miho
KOBAYASHI Yasuko
MURAKAMI Tadayoshi
Close Menu