JSSEAS Secretariat

c/o Osada Noriyuki’s Office

Area Studies Center, Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)

3-2-2 Wakaba, Mihama-ku, Chiba-shi, Chiba, 261-8545, Japan

Email jsseas[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

For membership information:

Kyoto Tsushinsha Press

309 Oikeno-cho, Nakagyo-ku, Kyoto, 604-0022 Japan

TEL +81-75-211-2340

FAX +81-75-231-3561

Email jsseas-db[atmark]ml.rikkyo.ac.jp

30th Board of Directors, Japan Society for Southeast Asian Studies

(Term: Jan 1, 2023‒Dec 31, 2024)

Directors Staff (TBA)
President NAGATSU Kazufumi General Affairs
General Affairs OSADA Noriyuki
Accounting MASUHARA Ayako
General Meeting IKEDA Kazuto
OTA Atsushi
TSUDA Koji
ISHII Masako
OKAMOTO Masaaki
Editing SADAYOSHI Yasushi
KATAOKA Tatsuki Accounting
NISHI Yoshimi
MIICHI Ken
Academic Relations YAMAMOTO Hiroyuki Editing
Educational/Social Engagement KIKUCHI Yoko
Information IWATSUKI Junichi
Hokkaido & Tohoku Area SAKUMA Kyoko
Kanto Area MARUI Masako
Chubu Area KOZANO Yako General Meeting
Kansai Area SUGAHARA Yumi
Shikoku & Chugoku Area SEKI Koki
Khushu Area SHINOZAKI Kaori Academic Relations
Acting President IWAI Misaki
Directors (Anti-Harassment Committee) AOYAMA Toru
ITO Tomomi Information
Auditors Educational/Social Engagement
Auditors ITO Toshikatsu Hokkaido & Tohoku Area
KOBAYASHI Yasuko
Kanto Area
Chubu Area
Kansai Area
Kyushu Area
Anti-Harassment Committee ITO Miho
KAWASHIMA Midori
MURAKAMI Tadayoshi
Close Menu